Sennheisers kultur-principper

Vores virksomhedskultur er det, der adskiller os, løfter os op og inspirerer os til stadig at stile højere. Den definerer vores forhold til vores kolleger og kunder. Kulturen er et afgørende grundlag for vores virksomhed. Derfor skal alle hos Sennheiser tjene som både rollemodel og vogter af vores 7 principper:

Alting begynder og ender med vores kunder.

I enhver beslutning og på ethvert niveau er de i centrum for vores beslutninger. Vi værdsætter vores kunder og stræber efter at forstå deres nuværende og fremtidige behov: Vi glæder dem ved at opfylde disse behov og overgå forventningerne.

Attitude er vores vigtigste aktiv.

Vi tror på, at hvad folk ved, ændrer sig hurtigere, end hvem folk er. Derfor tæller attitude og tankegang mere end selv de mest blændende kvalifikationer og må være i overensstemmelse med den kultur, der driver os hos Sennheiser. Det er også derfor vi ansætter medarbejdere, som tror på vores kultur og identificerer sig med vores principper - mennesker, der er et eksempel på en samarbejdsorienteret arbejdsform og som ved, at kombinationen af forskellige perspektiver og meninger fører til bedre resultater.

Attitude er vores vigtigste aktiv.

Vi tager risici og lærer af både vores succeser og fiaskoer.

Vi fokuserer på løsninger og er hurtige til at overvinde forhindringer. Vi udfordrer konventioner og har modet til at tage risici med en frisk og fremadskuende attitude for at skabe vindende ideer. Vi fejrer vores succeser, men indrømmer også ærligt, når vi ikke slår til.

Vi har alle ejerskab til vores succes.

Alle hos Sennheiser er drevet af denne ånd af konstant forbedring og personlig vækst: Vi identificerer os med vores firma og bringer det fremad gennem passion, mod og ansvarlighed. Vi er bemyndigede til at tage beslutninger på det lavest mulige niveau i organisationen. Vi kan være enige om at være uenige, men så snart beslutningerne er taget, bakker vi positivt op om den vedtagne fremgangsmåde.

Vi har alle ejerskab til vores succes.

Vi fremmer et miljø af tillid, åbenhed og gensidig respekt.

Vi behandler alle på en ærlig, fair og venlig måde og anerkender, at vores succes er afhængig af den ekspertise, vi deler. Derfor stræber vi efter at lytte først og forsøge at forstå andre, før vi selv bliver forstået. Vi er understøttende, vi giver og modtager konstruktiv feedback og respekterer og værdsætter alternative meninger.

Vi yder vores fulde potentiale, baseret på vores fælles mål.

Vi ser ud over hierarki for fuldt ud at værdsætte enestående talent og resultater, hvor de end blomstrer. Vi forventer at alle yder deres absolut bedste hver eneste dag. Som teams og individuelt sætter vi os ambitiøse mål - med en forpligtelse til at udvikle de færdigheder, vi behøver for at lykkes.

Vi yder vores fulde potentiale, baseret på vores fælles mål.

I lederroller er vi målbevidste, empatiske og besluttede på at fremme og være et eksempel på vores kultur.

I lederroller stræber vi efter at eksemplificere de kvaliteter, vi også forventer fra andre: Ansvarlighed, åbenhed og beslutsomhed. Dette gælder, uanset om lederrollen er defineret af jobbeskrivelsen eller er en midlertidig rolle i et projekt. I vores teams sikrer vi, at principperne er en integreret del af vores daglige arbejde, og således tager vi ansvar for, at vores teams får succes.