Sennheiser Grundværdier

Find ud af mere om vores væsentlige værdier.

Integritet

Vi anvender de højeste etiske standarder, udviser ærlighed og fairness i alt, hvad vi gør og lever op til vores løfter og forpligtelser. Vi tager personligt ansvar for vores handlinger og behandler alle retfærdigt og med tillid og respekt.

Integritet

Respekt

Vi behandler vores teammedlemmer, klienter, partnere og leverandører med respekt og sensitivitet og anerkender vigtigheden af diversitet. Vi respekterer alle individer og værdsætter deres bidrag.

Respekt

Entreprenørånd

Vi tror på udviklingen af en entreprenørånd i hver eneste medarbejder med hensyn til deres arbejde, projekter og roller. Vi bestræber os alle på at være proaktive og tage en aktiv interesse i Sennheisers virksomhed. Vi bestræber os kontinuerligt på at forbedre effektivitet, kvalitet og udgiftsstyring. Vi støtter innovation, nye idéer og muligheder for forbedring.

Entreprenørånd

Indføling

Vi overvejer alle perspektiver og konsekvenser i vores beslutninger og accepterer vores ansvar for de ting, vi gør. Vi arbejder frem mod løsninger, som er optimale for virksomheden, under hensyntagen til alle interessenters bidrag.

Indføling

Excellens

Vi tilstræber excellens i alt, hvad vi gør. Det omfatter, men er ikke begrænset til at yde vores klienter den bedst mulige service, administrere vores interne processer og mennesker og fokusere på finansiel præstation.

Excellens

Passion

Vi gør forretning med vores fulde energi og engagement for industrien, som vi arbejder i. Vi er stolte af vores job og findes tilfredsstillelse i excellens.

Passion

Nysgerrighed og åbenhed

Vi støtter og fremmer et klima med innovation i de ting, vi gør. Innovation er et hovedelement i vores succes, både vedrørende vores produktet og serviceydelser og måde, vi gør forretning på.

Nysgerrighed og åbenhed