Socialt- og virksomhedsansvar

Adfærdskodeks

Som medlem af Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (det tyske centralforbund for elektroteknik- og elektronikindustri – ZVEI) har vi sat os for at opfylde “ZVEI Code of Conduct for Corporate Social Responsibility” (“ZVEIs adfærdskodeks for virksomheders sociale ansvar” ). Vi erklærer hermed vores støtter til værdierne og principperne, som kodekset fastlægger. Adfærdskodekset er grundlagt på hjørnestene i gældende internationale aftaler. De omfatter De Forenede Nationers “Verdenserklæring om menneskerettigheder”, de centrale arbejdsstandarder i Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og principperne i Rio-deklarationen om miljø og udvikling. Vores handlinger følger gældende love og bestemmelser i landene, hvor vi er aktive. Adfærdskoden fungerer som en retningslinje for vores mearbejderes virksomhedsadfærd i alle virksomhedens afdelinger og datterselskaber globalt. Vi fremmer overholdelse af indholdet af adfærdskoden for vores leverandører og deres partnere inden for grænserne af vores muligheder og handlingssfærer.

Menneskerettigheder og arbejdsforhold

Vi respekterer og fremmer menneskerettigheder som formuleret i FNs “Verdenserkæring om menneskerettigheder”. Vi afviser alle former for diskriminering, tvangsarbejde og børnearbejde.

I overensstemmelse med ILOs vigtigste arbejdsstandarder værdsæter vi retfærdige arbejdsforhold, et sikkert arbejdsmiljø og passende løn for vores medarbejdere. Vi respekterer og støtter også vores medarbejderes ret til frit at organisere sig og at forhandle som kollektiv.

Miljø og samfund

I overensstemmlse med principperne i Rio-deklarationen er vi interesserede i en bæredygtig og retfærdig økonomi for at handle miljøbevidst og at omgås naturlige ressourcer ansvarligt.

Vi er bevidste om vores sociale og økonomiske ansvar i de lande og regioner, hvor vi gør forretning. I overensstemmelse hermed støter vi vores medarbejderes samfundsmæssige engagement.

Du kan downloade teksten med et opdateret adfærdskodeks for virksomheders sociale ansvar her.