Juridisk bemærkning

Sennheiser garanterer ikke, at oplysningerne på disse internetsider er fyldestgørende, korrekte eller opdaterede (billeder, tekster, priser eller andre gengivelser). Sennheiser forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer eller tilføjelser til de angivne oplysninger.

Sennheiser - hverken virksomheden eller virksomhedsledelsen eller medarbejderne - hæfter for direkte eller indirekte skader, inklusive tabt indtjening, der skyldes eller på anden vis er forbundet med oplysninger, der findes på vores hjemmeside.

Det tidligere nævnte gælder også for de hjemmesider, der henvises til enten direkte eller indirekte. Sennheiser er ikke ansvarlig for en side, der linkes til.

Oplysningerne er ikke et salgstilbud. Alle priser er vejledende.

Sennheiser hæfter ikke for skader, som skyldes hentning, download eller lagring af disse sider eller links.

Produktnavnene Sennheiser og Georg Neumann GmbH, modelnavne, logoer og emblemer, der nævnes på Sennheisers hjemmesider er registrerede varemærker, der beskyttes af national, regional og international lovgivning.

© 2016 Sennheiser

Alle rettigheder forbeholdes. Alle tekster, billeder, grafikker, lyde, videoer og animationsfiler samt arrangementer er underlagt lov om ophavsret og delvist også anden lovgivning med henblik på beskyttelse af intellektuel ejendom. De må ikke anvendes forretningsmæssigt eller kopieres til videresendelse, ændres eller anvendes på andre hjemmesider. Sennheisers hjemmesider kan også indeholde billeder, der er underlagt lov om ophavsret, som tilhører dem, der har leveret dem.