Dobbelt så mange kanaler. Den samme sikkerhed.

Firmwareopdatering 3.0 med en ny funktion, der giver endnu bedre udnyttelse af frekvensspektret.

Digital 6000 er opdateret og indeholder nu en vigtig feature: den nye Link Density Mode fordobler antallet af tilgængelige kanaler.
Så selv i et meget vanskeligt, overbelastet frekvensspektrum bliver der flere disponible frekvenser til produktioner af enhver størrelse. Den nye LD Mode fungerer med alle komponenter i serien og kommer i form af en firmwareopdatering.

Enkelt, Nemt, Effektivt

Det skal bare fungere. Uanset anvendelsen - under et kostume, ved ekstreme bevægelser, hvor der opstår sved, i studiet eller på scenen: vi har udviklet LD Mode til at fungere perfekt under ekstreme betingelser. Vores teknologi viser sit værd, ikke blot i laboratoriet, men i produktioner over hele verden.

Enkelt, Nemt, Effektivt

Under motorhjelmen

Til Link Density Mode har vi optimeret datahastigheden ved hjælp af et nyudviklet Sennheiser Performance Audio Codec (SePAC). Afstanden mellem kanalerne er reduceret ækvidistant til 200 kHz, så der nu er mulighed for 5 kanaler i 1 MHz båndbredde. Denne nye balance mellem behov og ydelse skaber nye muligheder for at opfylde kravene fra endnu flere scenarier.

Under motorhjelmen

Effektivitet møder overlegen teknik: den nye fleksibilitet

Med den nye D6000 Link Density Mode har du adgang til det bedste fra 2 verdener: du har nu fuld kontrol over båndbredde, kanalantal og datahastighed, alt efter dit aktuelle behov. Du har fuld fleksibilitet, selv i de mest krævende miljøer.

Effektivitet møder overlegen teknik: den nye fleksibilitet

FAQ

 • Hvilke enheder kan anvende Link Density (LD) Mode?

  • Link Density (LD) Mode kan anvendes med EM 6000, EM 6000 Dante, SK 6000, SKM 6000 og SK 6212.
   Digital 9000 sendere og modtagere og EK 6042 modtageren er ikke understøttet.

 • Hvad er systemkravene for at aktivere Link Density (LD) Mode?

  • Både sender og modtager skal have mindst flg. firmwareversioner installeret:
   • EM 6000: 3.0.4
   • SK 6000 / SKM 6000: 1.1.51
   • SK 6212: 1.3.23
   Den nyeste firmware kan findes på www.sennheiser.com/download med keyword “Digital 6000”. Opdateringen kræver Wireless System Manager (WSM) software, som kan downloades gratis på www.sennheiser.com/wsm.
   De nye firmwareversioner understøttes af alle systemer på markedet.

 • Er firmwareopdateringen til Link Density (LD) Mode forbundet med omkostninger?

  • Nej, denne opdatering er gratis for alle brugere.

 • Hvordan skifter jeg mellem LR- og LD Mode i EM 6000?

  • Aktivér systemmenuen og scroll til ""Transmission Mode"". Under dette menupunkt er det muligt at skifte mellem LD (Link Density) og LR (Long Range) Mode for modtageren.
   Da begge kanaler på en enhed altid opererer i samme mode, skifter begge kanaler samtidig.
   Valget mellem LD- og LR Mode kan også foretages via WSM i instrument-indstillingerne på EM 6000. RF Mode-funktionen vælger mellem LR eller LD Mode.
   Efter et skift genstarter modtageren.

 • Hvordan ændres transmissionsindstillingen i Digital 6000 senderne (SK 6000, SK 6212, SKM 6000)?

  • Når den ønskede mode er aktiveret i EM 6000, vil modtageren spørge, om der skal foretages en infrarød synkronisering af senderne. LD/LR Mode kan ikke opdateres direkte via sendernes menuer, det kræver en synkronisering.
   Alle SK 6212, såvel som SK 6000 og SKM 6000 fra serienummer 1469xxxxxx kan skiftes via Sync. SK 6000 / SKM 6000 med serienumre lavere end 1469xxxxxx kræver en opdatering for hver ændring af transmissionsindstillingen - denne startes automatisk under Sync.

 • Hvorfor anvendes forskellige audio codecs?

  • For at operere dobbelt så mange kanaler i samme frekvensspektrum er det nødvendigt at reducere datahastigheden for audiotransmissionen. Link Density (LD) Mode anvender Sennheiser Audio Performance Codec (SePAC), som begrænser de øvre frekvenser til 14 kHz.
   LR Mode anvender Sennheiser Digital Audio Codec (SeDAC), der sikrer den højest mulige lydkvalitet.

 • Hvorfor har de 2 indstillinger forskellig RF-effekt?

  • For at operere dobbelt så mange kanaler i samme frekvensspektrum er det nødvendigt at reducere RF-udgangseffekten. Link Density (LD) Mode er optimeret til at levere fremragende resultater ved typiske scenestørrelser, hvor maksimal RF-effekt ikke er påkrævet. Kræves maksimal RF-effekt, er LR Mode det ideelle valg.

 • Kan jeg anvende LR Mode på én kanal og LD Mode på den anden?

  • Nej, begge kanaler på en enhed fungerer altid i samme mode. Begge kanaler skifter samtidig.

 • Kan de to transmissionsindstillinger bruges parallelt i samme produktion?

  • Ja, det er muligt på forskellige modtagere.

 • Understøttes LD Mode af WSM software?

  • Ja, fra v. 4.4.6.

 • Behøver jeg specielle antenner og antennesplittere til LD Mode?

  • Nej, alle antenner og antennesplittere til Digital 6000 kan anvendes med såvel LD- som LR Mode.

 • Understøttes LD Mode af Auto Setup-funktionen i EM 6000?

  • Ikke fuldstændigt. Auto Setup fungerer i LD Mode, men udnytter LR Mode's standard frekvensbanker med 400 kHz ækvidistant afstand. Auto Setup er beregnet til mindre og mere enkle opsætninger, hvor LD Mode ikke er nødvendig. Til store og komplekse konfigurationer anbefaler vi vores WSM software.

 • Ændres batterilevetiden i LD Mode?

  • Nej, den valgte transmissionsindstilling har ingen væsentlig indflydelse på batterilevetiden.

 • Kan EM 9046 eller EK 6042 opgraderes til LD Mode?

  • Nej, opgradering er ikke mulig.

Newsletter subscription