Kabel- og trådløse mikrofoner til digital videoudsendelse

Interaktion

I nogle år har indførelsen af digitalt kabel-tv (DTTV), også kaldet DVB-T (digital videoudsendelse - kabelforbundet) i Europa og DTV (digitalt tv) i USA, nu spredt sig hurtigt i verden.

DVB-T er en international transmissionsstandard for digitalt kabel-tv. Digitale tv-signaler transmitteres i det samme frekvensområde som deres analoge forgængere. Det er også området, hvor trådløs RF-audiotransmissionsteknologi fungerer. Brugere af trådløs audiotransmission kan bruge de analoge tv-kanaler som sekundære brugere. I Europa og Afrika udgør analogt tv kun 7 MHz af den 8 MHz brede UHF-kanal. Indtil nu har det resterende 1 MHz bånd været brugt til kommunikation, nyhedssendere og i noget omfang til trådlåse mikrofoner.

Før indførelsen af digitalt tv blev UHF-frekvensområdet derfor delt af analoge tv-sendere og trådløst audiotransmissionsudstyr.

Men digitalt tv belægger fuldstændigt den 8 MHz brede kanal. På grund af formen på det nye digital signal, som DVB-T bruger, står 1 MHz båndet ikke længere til rådighed.

Problems

Især på grund af samtidig anvendelse af analoge og digitale tv-sendere er det spektrum, som nu findes for trådløse mikrofoner, meget begrænset i mange lande.

Problems

Derudover er der en voksende international tendens til at begrænse omfanget af UHF-spektret, der står til rådighed for tv-kanaler, til fordel for nye tjenesteydelser som f.eks. DVB-H (digital videoudsendelse - håndholdt). Nye bestemmelser, som formidler tildelingen af frekvenser, der ikke anvendes regelmæssigt, til nye primære brugere som f.eks. tjenesteudbydere for mobil kommunikation vil yderligere reducere frekvenserne, som teknisk kan anvendes til audiotransmission. Det er klart, at en yderligere reduktion i frekvensressourcer til audiotransmission kan forventes.

Solutions

Tv har en primær status i VHF- og UHF-området, trådløse mikrofoner er kun sekundære brugere. Anvendelsen af trådløse mikrofoner er derfor kun tilladt, hvis det ikke forstyrrer tv-modtagelse. Anvendelse af en trådløs mikrofon inden for en digital tv-kanal kan medføre interferens (for eksempel at billedet "fryser" på tv-skærmen). Som en generel regel kan vi sige, at anvendelsen af trådløse mikrofoner på den samme kanal ikke er tilladt, så snart tv-modtagelse med en DVB-T-modtager er mulig. For at fungere pålideligt på den samme kanal skal trådløse mikrofoner et meget højere signalniveau end det digitale tv-signal.

Solutions

Målinger, der udføres af os i forskellige byer, har vist, at det er muligt at anvende trådløse Sennheiser mikrofoner på kanaler, der ligger tæt på kraftige DVB-T-sendere. Afstanden mellem filterflanken på DVB-T-signalet og bæresignalet for en trådløs mikrofon er mellem 400 kHz og 1 MHz og afhænger af kvaliteten af DVB-T-senderens filter.

Newsletter subscription