Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos> Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos Se_icons_logos _ ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ AMBEO3D _ _ _ close
Menu

SIFM Sennheiser-Software

SIFM er Sennheiser-softwaren til hurtig beregning af intermodulationsfrie radiofrekvenser til trådløse mikrofonsystemer.

Støj som følge af intermodulation optræder generelt, når mindst to sendere tæt på en modtageantenne genererer en meget kraftigt signal i modtageren. De to signaler danner intermodulationseffekter på ikke-lineære enheder som transistorer eller halvledere (f.eks. i mixerpulten). Der opstår uønskede signaler, som kan forstyrre de ønskede frekvenser for systemet. Intermodulationssignaler dannes også, når to eller flere sendere anvendes i umiddelbar nærhed af hinanden. I dette tilfælde sender senderen ikke kun sit eget signal men modtager også signalerne fra andre sendere. Senderen genererer og videresender blandede signaleffekter fra begge signaler, som kan forstyrre de ønskede frekvenser. Med henblik på driftspålideligheden har et UHF-sendesystem en begrænset skiftende båndbredde (f.eks. 36 MHz). Denne skiftende båndbredde er fastlagt af indgangsfiltrene i modtageren. Intermodulationseffekter inden for dette område kan forstyrre den valgte modtagefrekvens eller hele systemet og kan gør det umuligt at anvende systemet. Knasende eller underliggende støj i baggrunden er en akustisk indikation på, at frekvenserne forstyrres af IM-effekter.